[اسم]

hurricane

/ˈhɜːrəkeɪn/
قابل شمارش

1 توفند تندباد دریایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تندباد گردباد
  • 1.The hurricane is predicted to reach the coast tomorrow morning.
    1. پیش‌بینی شده‌است که توفند فردا صبح به ساحل برسد.
  • 2.The state of Florida was hit by a hurricane that did serious damage.
    2. تندباد دریایی در ایالت فلوریدا رخ داد که خسارت جدی وارد کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان