[صفت]

hurtful

/ˈhɜrtfəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more hurtful] [حالت عالی: most hurtful]

1 آزاردهنده ناراحت‌کننده

مترادف و متضاد unkind
  • 1.I cannot forget the hurtful things he said.
    1. نمی‌توانم حرف‌های ناراحت‌کننده‌ای که زد را فراموش کنم.
  • 2.What he said was really hurtful.
    2. چیزی که او گفت، بسیار آزاردهنده بود [حرفش بسیار آزاردهنده بود].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان