[صفت]

icy

/ˈɑɪ.si/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: icier] [حالت عالی: iciest]

1 یخ‌زده پوشیده از یخ

مترادف و متضاد freezing frigid frosted hot warm
icy roads
جاده‌های یخ‌زده [پوشیده از یخ]

2 بسیار سرد

مترادف و متضاد freezing frozen hot warm
an icy wind
بادی بسیار سرد

3 غیردوستانه سرد (مجازی)

an icy stare
نگاهی غیردوستانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان