[صفت]

identical

/ɑɪˈdent.ɪ.kəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more identical] [حالت عالی: most identical]

1 همانند همسان

معادل ها در دیکشنری فارسی: یکسان هم‌شکل همسان همانند
  • 1.identical twins
    1. دوقلوهای همسان
  • 2.The tests are identical to last year's.
    2. امتحانات، همانند (امتحانات) پارسال است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان