[حرف ربط]

in case

/ɪn keɪs/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چنانچه اگر، در صورتی که، محض احتیاط

  • 1.I'll take an umbrella, in case it rains.
    1. من چتر بر می‌دارم، چنانچه [شاید] باران ببارد.
  • 2.In case you haven't figured it out, let me explain.
    2. اگر نفهمیده‌ای بگذار من توضیح بدهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان