[صفت]

intelligent

/ɪnˈtel.ə.dʒənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more intelligent] [حالت عالی: most intelligent]

1 باهوش زیرکانه

مترادف و متضاد bright clever quick smart stupid unintelligent
  • 1.He made an intelligent remark.
    1. یک نظر زیرکانه داد.
  • 2.He was a highly intelligent young man.
    2. او یک مرد جوان بسیار باهوش بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان