1 [ضمیر سوم شخص مفرد اجسام] آن

معادل ها در دیکشنری فارسی: آن
 • 1."Where's my pen?" "You left it by the phone."
  1. «خودکار من کجاست؟» «آن را کنار تلفن جا گذاشتی.»
 • 2.Children who stay away from school do it for different reasons.
  2. بچه‌هایی که از مدرسه دور می‌مانند آن را به دلایل مختلفی انجام می‌دهند.
 • 3.I don't want to talk about it.
  3. نمی‌خواهم درباره آن صحبت کنم.
کاربرد ضمیر it به معنای آن
ضمیر it به جای اسم اشیاء یا حیواناتی به‌کار می‌رود که یک بار در جمله آمده و مانع از تکرار شدن آن می‌شود. البته ضمیر ممکن است مرجع مشخصی در جمله نداشته باشد و مرجع آن واضح و به‌راحتی قابل تشخیص باشد. معادل فارسی ضمیر it "آن" است. it از لحاظ صرفی ضمیر سوم شخص اجسام است و از لحاظ دستوری نقش فاعلی و مفعولی دارد. مثلا:
مفعولی:
".I don't want to talk about it" (نمی‌خواهم درباره آن صحبت کنم.)
".Where's my pen?" "You left it by the phone" ("خودکار من کجاست؟" "آن را کنار تلفن جا گذاشتی.")
فاعلی:
".Where's my pen?" "It is hear" ("خودکارم کجاست؟" "آن اینجاست.")

2 [ضمیر مصنوعی]

 • 1.It costs less if you travel at the weekend.
  1. اگر آخر هفته سفر کنید، هزینه کمتری دارد.
 • 2.It's good to talk.
  2. حرف زدن خوب است.
 • 3.It's unlikely that she'll arrive on time.
  3. نامحتمل است که او سر وقت برسد.
it + weather condition
[ضمیر مصنوعی برای بیان آب و هوا]
 • 1. It was raining this morning.
  1. امروز صبح داشت باران می‌بارید.
 • 2. It's quite warm at the moment.
  2. در حال حاضر خیلی گرم است.
 • 3. It's sunny today.
  3. امروز هوا آفتابی است.
it + time/date
[ضمیر مصنوعی برای بیان زمان/تاریخ]
 • 1. It was 4 o'clock and the mail still hadn’t come.
  1. ساعت 4 بود و نامه‌ها هنوز نرسیده بود.
 • 2. It's ten past twelve.
  2. ساعت دوازده و ده دقیقه است.
 • 3. It’s my birthday today.
  3. امروز تولدم است.
 • 4. It’s three years since I last saw her.
  4. سه سال از آخرین باری که دیدمش می‌گذرد.
it + distance
[ضمیر مصنوعی برای بیان فاصله]
 • 1. It's two miles to the beach.
  1. تا ساحل دو مایل راه است.
 • 2. It’s over 200 miles from London to Manchester.
  2. از لندن تا منچستر بیش از 200 مایل است.
I like it here
از اینجا خوشم می‌آید
کاربرد ضمیر it در نقش ضمیر مصنوعی
ضمیر مصنوعی (Dummy pronoun) ضمیری است که به هیچ‌چیز در جهان خارج ارجاع داده نمی‌شود و حضورش در جمله تنها برای نشان دادن چیزهایی از قبیل ساعت، تاریخ، فاصله، آب و هوا و ... است، به همین دلیل به آن جاپرکن نیز گفته می‌شود. مثلا:
".It's ten past twelve" (ساعت دوازده و ده دقیقه است.)
".It's two miles to the beach" (دو مایل تا ساحل فاصله است.)
".It was raining this morning" (امروز صبح باران می‌بارید.)
- برخی اوقات برای معرفی کردن خود پشت تلفن از ضمیر it استفاده می‌کنیم. مثلا:
".Hello, Peter, it's Mike here" (الو پیتر، مایک هستم.)
".It's your mother on the phone" (مادرت پشت تلفن است.)
[اسم]

IT

(information technology)
/aɪ ti/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فناوری اطلاعات آی‌تی

 • 1.He's a project manager for a large IT company.
  1. او مدیر پروژه یک شرکت بزرگ فناوری اطلاعات است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان