[ضمیر]

it

/ɪt/

1 [ضمیر سوم شخص مفرد اجسام] آن

 • 1. "Where's my pen?" "You left it by the phone."
  1 . «خودکار من کجاست؟» «آن را کنار تلفن جا گذاشتی.»
 • 2. Children who stay away from school do it for different reasons.
  2 . بچه‌هایی که از مدرسه دور می‌مانند آن را به دلایل مختلفی انجام می‌دهند.
 • 3. I don't want to talk about it.
  3 . نمی‌خواهم درباره آن صحبت کنم.
کاربرد ضمیر it به معنای آن
ضمیر it به جای اسم اشیاء یا حیواناتی به‌کار می‌رود که یک بار در جمله آمده و مانع از تکرار شدن آن می‌شود. البته ضمیر ممکن است مرجع مشخصی در جمله نداشته باشد و مرجع آن واضح و به‌راحتی قابل تشخیص باشد. معادل فارسی ضمیر it "آن" است. it از لحاظ صرفی ضمیر سوم شخص اجسام است و از لحاظ دستوری نقش فاعلی و مفعولی دارد. مثلا:
مفعولی:
".I don't want to talk about it" (نمی‌خواهم درباره آن صحبت کنم.)
".Where's my pen?" "You left it by the phone" ("خودکار من کجاست؟" "آن را کنار تلفن جا گذاشتی.")
فاعلی:
".Where's my pen?" "It is hear" ("خودکارم کجاست؟" "آن اینجاست.")

2 [ضمیر مصنوعی]

 • 1. It costs less if you travel at the weekend.
  1 . اگر آخر هفته سفر کنید، هزینه کمتری دارد.
 • 2. It's good to talk.
  2 . حرف زدن خوب است.
 • 3. It's unlikely that she'll arrive on time.
  3 . نامحتمل است که او سر وقت برسد.
it + weather condition
[ضمیر مصنوعی برای بیان آب و هوا]
 • 1. It was raining this morning.
  1. امروز صبح داشت باران می‌بارید.
 • 2. It's quite warm at the moment.
  2. در حال حاضر خیلی گرم است.
 • 3. It's sunny today.
  3. امروز هوا آفتابی است.
it + time/date
[ضمیر مصنوعی برای بیان زمان/تاریخ]
 • 1. It was 4 o'clock and the mail still hadn’t come.
  1. ساعت 4 بود و نامه‌ها هنوز نرسیده بود.
 • 2. It's ten past twelve.
  2. ساعت دوازده و ده دقیقه است.
 • 3. It’s my birthday today.
  3. امروز تولدم است.
 • 4. It’s three years since I last saw her.
  4. سه سال از آخرین باری که دیدمش می‌گذرد.
it + distance
[ضمیر مصنوعی برای بیان فاصله]
 • 1. It's two miles to the beach.
  1. تا ساحل دو مایل راه است.
 • 2. It’s over 200 miles from London to Manchester.
  2. از لندن تا منچستر بیش از 200 مایل است.
I like it here
از اینجا خوشم می‌آید
کاربرد ضمیر it در نقش ضمیر مصنوعی
ضمیر مصنوعی (Dummy pronoun) ضمیری است که به هیچ‌چیز در جهان خارج ارجاع داده نمی‌شود و حضورش در جمله تنها برای نشان دادن چیزهایی از قبیل ساعت، تاریخ، فاصله، آب و هوا و ... است، به همین دلیل به آن جاپرکن نیز گفته می‌شود. مثلا:
".It's ten past twelve" (ساعت دوازده و ده دقیقه است.)
".It's two miles to the beach" (دو مایل تا ساحل فاصله است.)
".It was raining this morning" (امروز صبح باران می‌بارید.)
- برخی اوقات برای معرفی کردن خود پشت تلفن از ضمیر it استفاده می‌کنیم. مثلا:
".Hello, Peter, it's Mike here" (الو پیتر، مایک هستم.)
".It's your mother on the phone" (مادرت پشت تلفن است.)
[اسم]

IT

(information technology)
/aɪ ti/
غیرقابل شمارش

1 فناوری اطلاعات آی‌تی

 • 1. He's a project manager for a large IT company.
  1 . او مدیر پروژه یک شرکت بزرگ فناوری اطلاعات است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان