[اسم]

joe

/ʤoʊ/
قابل شمارش

1 مرد (معمولی)

informal
  • 1. I'm just an ordinary joe.
    1 . من فقط یک مرد معمولی هستم.

2 قهوه

informal
a cup of joe
یک فنجان قهوه

3 جو (اسم کوچک مردانه) (Joe)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان