[اسم]

juice

/dʒuːs/
غیرقابل شمارش

1 آبمیوه آب (میوه)

معادل ها در دیکشنری فارسی: آب آبمیوه
مترادف و متضاد drink extract
a carton of apple/orange/lemon... juice
یک بطری آب سیب/پرتقال/لیمو و...
  • A Coke and a carton of tomato juice, please.
    یک نوشابه کوکاکولا و یک بطری آب گوجه لطفاً.
کاربرد واژه juice به معنای آبمیوه
واژه juice به معنای "آبمیوه" به مایعی گفته می‌شود که از فشردن میوه‌ها یا سبزیجات به دست می‌آید. به نوشیدنی که از این مایع درست می‌کنند نیز juice گفته می‌شود. مثلاً:
"a carton of apple juice" (یک بطری آب سیب)
"orange juice" (آب پرتقال)
وقتی گوشتی را می‌پزیم به آبی که از گوشت در می‌آید نیز juice می‌گویند. مثلاً:
".Use the juices of the meat to make gravy" (از آب گوشت برای درست کردن سس گوشت استفاده کنید.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان