[قید]

kind of

/kaɪnd ʌv/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تا حدی نسبتا، تقریبا

  • 1.He looks kind of tired.
    1. او تا حدی خسته به نظر می‌رسد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان