[اسم]

kin

/kɪn/
قابل شمارش

1 خویشاوند هم‌خون

مترادف و متضاد relative
  • 1.Marriage between close kin is prohibited.
    1 . ازدواج بین هم‌خون‌های درجه یک ممنوع است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان