[اسم]

kin

/kɪn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خویشاوند هم‌خون

معادل ها در دیکشنری فارسی: هم‌خون
مترادف و متضاد relative
  • 1.Marriage between close kin is prohibited.
    1. ازدواج بین هم‌خون‌های درجه یک ممنوع است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان