[اسم]

Kim chee

/kɪm ʧi/
غیرقابل شمارش

1 کیمچی [نوعی غذای سنتی کره‌ای]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان