[اسم]

kilogram

/ˈkɪl.əˌgræm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کیلوگرم

معادل ها در دیکشنری فارسی: کیلوگرم کیلو
مترادف و متضاد kilo
  • 1.2 kilograms of rice
    1. دو کیلوگرم برنج
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان