[اسم]

killjoy

قابل شمارش

1 آدم حال‌گیر (فردی که مانع خوشی دیگران می‌شود)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان