[اسم]

kilometer

/ˈkɪləmiːtər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کیلومتر

معادل ها در دیکشنری فارسی: کیلومتر
  • 1.I ran 10 kilometers in the morning.
    1. صبح، 10 کیلومتر دویدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان