[اسم]

Kimberly

/kˈɪmbɚli/
غیرقابل شمارش

1 کیمبرلی (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان