[اسم]

kilowatt

/kˈɪləwˌɑːt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کیلووات

معادل ها در دیکشنری فارسی: کیلووات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان