[فعل]

to launch

/lɔːntʃ/
فعل گذرا
[گذشته: launched] [گذشته: launched] [گذشته کامل: launched]

1 پرتاب کردن (به فضا)

مترادف و متضاد blast off send into orbit
to launch a missile/satellite ...
موشک/ماهواره و... به فضا پرتاب کردن
 • A test satellite was launched from Cape Canaveral.
  یک ماهواره آزمایشی از "کیپ کاناورال" به فضا فرستاده شد.

2 به آب انداختن (کشتی و زیردریایی)

مترادف و متضاد float put to sea set afloat
to launch a ship/boat ...
کشتی/قایق و... به آب انداختن
 • This ship was launched in 2005.
  این کشتی در سال 2005 به آب انداخته شد.

3 آغاز کردن شروع کردن، بنا نهادن

مترادف و متضاد commence start
to launch an appeal/an inquiry/an investigation/a campaign ...
تقاضا/تحقیق/بازرسی/پویش و... آغاز کردن
 • The scheme was launched by the government a year ago.
  این طرح، یک سال پیش توسط دولت آغاز شد.
to launch an attack/invasion
حمله (انتقادی و...)/تهاجم را آغاز کردن
 • The press launched a vicious attack on the president.
  مطبوعات حمله (انتقادی) شدیدی را بر رئیس جمهور آغاز کردند.

4 به بازار معرفی کردن روانه بازار کردن

مترادف و متضاد establish originate set in motion
to launch something
چیزی را به بازار معرفی کردن
 • 1. a party to launch his latest novel
  1. یک مهمانی برای معرفی کردن رمان جدیدش به بازار
 • 2. The book was launched last February.
  2. این کتاب در فوریه گذشته روانه بازار شد.
 • 3. The new model will be launched in July.
  3. مدل جدید در ماه ژوئیه به بازار معرفی می‌شود.
[اسم]

launch

/lɔːntʃ/
قابل شمارش

5 پرتاب (موشک به فضا)

 • 1. We observed a rocket launch.
  1 . ما پرتاب یک موشک (به فضا) را تماشا کردیم.

6 معرفی (یک محصول جدید) عرضه

 • 1. The official launch date is in May.
  1 . تاریخ رسمی معرفی محصول در ماه مه است.
a product launch
عرضه محصول (جدید)

7 لنج (نوعی قایق موتوری بزرگ)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان