[صفت]

legal

/ˈliːɡl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more legal] [حالت عالی: most legal]

1 حقوقی

معادل ها در دیکشنری فارسی: حقوقی مجاز
مترادف و متضاد illegal
a legal adviser
مشاور حقوقی
the legal system
نظام حقوقی
to take legal advice
مشاوره حقوقی گرفتن

2 قانونی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مشروع قانونی
  • 1.Should euthanasia be made legal?
    1. آیا اتانازی [مرگیاری] باید قانونی شود؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان