[صفت]

loathsome

/ˈloʊðsəm/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more loathsome] [حالت عالی: most loathsome]

1 نفرت‌انگیز انزجارآور، زننده، منزجرکننده

معادل ها در دیکشنری فارسی: پست‌‌فطرت چندش‌آور نفرت‌انگیز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان