[صفت]

loud

/lɑʊd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: louder] [حالت عالی: loudest]

1 بلند

مترادف و متضاد booming deafening noisy quiet soft
  • 1.Would you speak a little louder, please?
    1 . می‌شود کمی بلندتر صحبت کنید، لطفاً؟
a loud noise
یک صدای بلند

2 پر سر و صدا

  • 1.The more Tom drank, the louder he became.
    1 . "تام" هرچه بیشتر می‌نوشید، پرسروصداتر می‌شد.

3 زننده جلف

مترادف و متضاد garish gaudy
a loud checked suit
یک کت و شلوار چهارخانه جلف
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان