[صفت]

loud

/lɑʊd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: louder] [حالت عالی: loudest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بلند

معادل ها در دیکشنری فارسی: بلند رسا
مترادف و متضاد booming deafening noisy quiet soft
  • 1.Would you speak a little louder, please?
    1. می‌شود کمی بلندتر صحبت کنید، لطفاً؟
a loud noise
یک صدای بلند

2 زننده جلف

معادل ها در دیکشنری فارسی: اجق‌وجق
مترادف و متضاد garish gaudy
a loud checked suit
یک کت و شلوار چهارخانه جلف

3 پر سر و صدا

  • 1.The more Tom drank, the louder he became.
    1. "تام" هرچه بیشتر می‌نوشید، پرسروصداتر می‌شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان