[اسم]

maker

/ˈmeɪ.kər/
قابل شمارش

1 سازنده

معادل ها در دیکشنری فارسی: سازنده صانع
  • 1.the maker of this car
    1. سازنده این اتومبیل
  • 2.The makers of the movie
    2. سازندگان آن فیلم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان