[اسم]

melon

/ˈmel.ən/
قابل شمارش

1 ملون (خربزه، طالبی و ...)

  • 1. a slice of melon
    1 . یک قاچ ملون
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان