[اسم]

mike

/maɪk/
قابل شمارش

1 میکروفون

معادل ها در دیکشنری فارسی: میکروفن
مترادف و متضاد microphone
  • 1.Give me the mike.
    1. میکروفون را بده به من.

2 مایک (اسم کوچک مردانه) (Mike)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان