[اسم]

mineral

/ˈmɪnərəl/
قابل شمارش

1 ماده معدنی کانی

  • 1. the recommended intake of vitamins and minerals
    1 . میزان توصیه شده مصرف ویتامین و مواد معدنی
[صفت]

mineral

/ˈmɪnərəl/
قابل مقایسه

2 معدنی کانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان