[اسم]

monitor

/ˈmɑːnɪtər/
قابل شمارش

1 نمایشگر مانیتور

 • 1. I bought a bigger monitor for my computer.
  1 . یک نمایشگر بزرگتر برای رایانه‌ام خریدم.
television/TV/computer monitor
مانیتور تلویزیون/تلویزیون/کامپیوتر
 • She was staring at her computer monitor.
  او به مانیتور کامپیوترش زل زده بود.
on a monitor
در مانیتور
a heart monitor
مانیتور قلب

2 مبصر ارشد کلاس

a class monitor
مبصر کلاس

3 بزمجه

 • 1. I hurried over and he pointed out an enormous monitor lizard which had just crawled out of the water .
  1 . من با عجله رفتم به آنجا و او به بزمجه بزرگی که از تازه آب درآمده بود، اشاره کردم.
[فعل]

to monitor

/ˈmɑːnɪtər/
فعل گذرا
[گذشته: monitored] [گذشته کامل: monitored]

4 کنترل کردن رصد کردن، بررسی کردن

to monitor something
چیزی را کنترل کردن
 • The CIA were monitoring his phone calls.
  سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا داشت مکالمات تلفنی او را کنترل می‌کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان