[اسم]

movie

/ˈmuː.vi/
قابل شمارش

1 فیلم

مترادف و متضاد feature film motion picture
 • 1. My favorite movie is "Casablanca."
  1 . فیلم مورد علاقه من "کازابلانکا" است.
movie director/star
کارگردان/ستاره سینما
to make a movie
فیلم ساختن
 • to make a horror movie
  فیلم ترسناک ساختن
to watch/see a movie
فیلم تماشا کردن
 • Do you want to watch a movie tonight?
  آیا می‌خواهی امشب یک فیلم تماشا کنی؟
the movie industry
صنعت فیلم(سازی)
 • We took the kids to see a movie.
  او بچه‌ها را برد تا یک فیلم ببینند.
توضیحاتی در رابطه با اسم movie
معادل فارسی اسم movie "فیلم" است. به مجموعه از تصاویر متحرک که به همراه صدا ضبط شده‌اند و داستان به خصوصی را شرح می‌دهند و در سینما یا تئاتر به نمایش گذاشته می‌شوند، movie یا فیلم گفته می‌شود. مثال:
"the movie industry" (صنعت فیلم(سازی))
".We took the kids to see a movie" (او بچه‌ها را برد تا یک فیلم ببینند.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان