[اسم]

mph

(miles per hour)
/ˈɛmˈpiˈeɪʧ/
قابل شمارش

1 مایل در ساعت

  • 1.The train was traveling at 125 mph.
    1. آن قطار با سرعت 125 مایل در ساعت در حال حرکت بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان