[اسم]

MRSA

(methicillin-resistant Staphylococcus aureus)
/ˌem ɑːr es ˈeɪ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (باکتری) مرسا

  • 1.rising rates of MRSA infections in hospitals
    1. آمار رو به افزایش ابتلا به باکتری مرسا در بیمارستان ها
توضیح درباره واژه MRSA
واژه MRSA یا استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌ سیلین نوعی باکتری است که آنتی بیوتیک های معمولی قادر به درمان آن نیستند و فرد مبتلا باید تحت مراقبت های ویژه در بیمارستان قرار بگیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان