[اسم]

mud

/mʌd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گل گل‌و‌لای

معادل ها در دیکشنری فارسی: لجن لجن گلی گل
  • 1.You've got mud on your shoes.
    1. کفش‌هایت را گلی کرده‌ای.
[اسم]

MUD

(multi-user dimension/dungeon)
/mˈʌd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ماد (دنیای مجازی آنلاین برای بازی‌های چندنفره کامپیوتری)

مترادف و متضاد multi-user dungeon/dimension
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان