[صفت]

mysterious

/mɪsˈtɪriəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more mysterious] [حالت عالی: most mysterious]

1 اسرارآمیز رمزآلود، سری

معادل ها در دیکشنری فارسی: اَسرارآمیز مرموز
مترادف و متضاد enigmatic
  • 1.He had a mysterious effect on everyone who heard him speak.
    1. او تاثیری زمرآلود بر هرکسی که صحبت هایش را گوش می کرد داشت.
  • 2.Our world is full of mysterious phenomena.
    2. دنیای ما پر از پدیده های اسرار آمیز است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان