[اسم]

newsroom

/nˈuːzɹuːm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تحریریه اتاق خبر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان