[اسم]

painter

/ˈpeɪnt.ər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نقاش

معادل ها در دیکشنری فارسی: تابلوساز رنگ‌کار نگارگر نقاش
  • 1.house painter
    1. نقاش ساختمان
  • 2.We are studying 19th century French painters.
    2. ما درباره نقاشان قرن نوزدهم فرانسه مطالعه می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان