[اسم]

pair

/per/
قابل شمارش

1 جفت دو نفر/تا

معادل ها در دیکشنری فارسی: جفت زوج
مترادف و متضاد couple set of two two
a pair of gloves/shoes/earrings...
یک جفت دستکش/کفش/گوشواره و...
  • 1. a pair of jeans
    1. یک جفت شلوار لی
  • 2. a pair of shoes
    2. یک جفت کفش
a pair of glasses/binoculars/scissors...
یک عینک/دوربین دوچشمی/قیچی و...
in pairs
دو نفری
  • I'd like you to do this exercise in pairs.
    من دوست دارم این تمرین را دو نفری انجام دهم.
کاربرد اسم pair به معنای جفت، دو نفر
اسم pair در مفهوم "جفت".
- به معنای دو چیز که از یک نوع هستند و کاملا مشابه به یکدیگرند. ولی به صورت مجزا هستند یعنی به هم متصل نیستند. مثال:
"a pair of shoes" (یک جفت کفش)
- اشاره به یک چیز که شامل دو بخش متصل به هم است. مثال:
"a pair of jeans" (یک جفت شلوار لی)
اسم pair در مفهوم "دو نفر".
- این اسم به معنای دو فرد به خصوص است که کاری را به مشارکت یکدیگر انجام می‌دهند یا با یکدیگر رابطه‌ای به خصوص دارند. مثال:
".I'd like you to do this exercise in pairs" (من دوست دارم این تمرین را دو نفری انجام دهم.)
[فعل]

to pair

/per/
فعل گذرا
[گذشته: paired] [گذشته: paired] [گذشته کامل: paired]

2 جفت کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: جفت کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان