[صفت]

Parthian

/pˈɑːɹθiən/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پارتی اشکانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اشکانی پارتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان