[قید]

pathetically

غیرقابل مقایسه

1 به طور رقت‌انگیز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان