[صفت]

patient

/ˈpeɪʃənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more patient] [حالت عالی: most patient]

1 صبور شکیبا

مترادف و متضاد forbearing tolerant impatient
to be patient (with somebody/something)
با کسی/چیزی صبور بودن
 • 1. Be patient with her - she's very young.
  1. با او صبور باش؛ او خیلی جوان [کم‌سن‌وسال] است.
 • 2. She's very patient with young children.
  2. او خیلی با بچه‌های کم‌سن‌وسال صبور است.
 • 3. You'll just have to be patient and wait till I'm finished.
  3. تو فقط باید صبور باشی و صبر کنی تا من تمام کنم.
[اسم]

patient

/ˈpeɪʃənt/
قابل شمارش

2 مریض بیمار

مترادف و متضاد case sick person
 • 1. Jim is my patient.
  1 . "جیم" بیمار من است.
 • 2. Many patients in the hospital were more ill than she was.
  2 . بیماران بسیاری در بیمارستان بیمارتر از او بودند.
 • 3. The patient was discharged after eight days.
  3 . بیمار بعد از هشت روز مرخص شد.
 • 4. This examination should be done when the patient is admitted to hospital.
  4 . این معاینه باید بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان انجام شود.
a cancer/AIDS ... patient
بیمار سرطانی/ایدزی و...
 • One in three cancer patients suffers no pain at all.
  یک نفر از سه بیمار سرطانی اصلاً هیچ دردی احساس نمی‌کند.
a mental/psychiatric patient
بیمار روانی
 • The drug was used in the past to treat mental patients.
  این دارو در گذشته برای درمان بیماران روانی استفاده می‌شد.
to treat a patient
بیماری را درمان کردن
 • Patients are treated in terms of priority.
  بیماران بر اساس اولویت درمان می‌شوند.
to examine a patient
بیماری را معاینه کردن
 • Can you please wait outside while the physician examines the patient?
  می‌شود لطفاً وقتی که پزشک دارد بیمار را معاینه می‌کند، بیرون منتظر بمانید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان