[اسم]

patriarch

/ˈpeɪtriɑːrk/
قابل شمارش

1 مطران پاتریارک

2 پدرسالار رییس قبیله، بزرگ‌خاندان، ریش‌سفید

معادل ها در دیکشنری فارسی: پدرسالار پیر
مترادف و متضاد matriarch
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان