[صفت]

peculiar

/pəˈkjuljər/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more peculiar] [حالت عالی: most peculiar]

1 خاص عجیب‌وغریب

مترادف و متضاد odd
  • 1. This plastic has a peculiar texture.
    1 . این پلاستیک بافتی خاص دارد.
  • 2. What a peculiar smell!
    2 . چه بوی عجیب و غریبی!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان