[اسم]

photographer

/fəˈtɑg.rə.fər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عکاس

معادل ها در دیکشنری فارسی: عکاس
مترادف و متضاد cameraman lensman
a wedding/wildlife/fashion photographer
یک عکاس عروسی/حیات‌وحش/مد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان