[اسم]

physician

/fɪˈzɪʃn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پزشک دکتر

معادل ها در دیکشنری فارسی: پزشک حکیم دکتر طبیب
  • 1.our family physician
    1. پزشک خانوادگی ما
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان