[اسم]

physics

/ˈfɪz.ɪks/
غیرقابل شمارش

1 فیزیک

a physics lab
آزمایشگاه فیزیک
nuclear physics
فیزیک هسته‌ای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان