[اسم]

population

/ˌpɑpjəˈleɪʃən/
غیرقابل شمارش

1 جمعیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: جمعیت
مترادف و متضاد inhabitants people residents
 • 1.After the recent floods, the population of Honduras was reduced by 10,000.
  1. بعد از سیل‌های اخیر، جمعیت هندوراس تا 10000 نفر کاهش پیدا کرد.
 • 2.China has the largest population of any country.
  2. چین بیشترین جمعیت را در بین کشورها دارد.
 • 3.The population of the world has increased in every decade.
  3. جمعیت دنیا هر دهه بیشتر شده‌است.
 • 4.What's the population of Brazil?
  4. جمعیت برزیل چقدر است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان