[اسم]

prize-giving

/ˈpraɪz ɡɪvɪŋ/
قابل شمارش

1 مراسم اهدای جوایز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان