[صفت]

privileged

/ˈprɪvəlɪdʒd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more privileged] [حالت عالی: most privileged]

1 برخوردار (از امتیاز، حق و...) دارای منفعت، ویژه، ممتاز

disapproving
  • 1.Those in authority were in a privileged position.
    1. آنهایی که مسئول بودند، موقعیت ویژه‌ای داشتند.

2 مفتخر

مترادف و متضاد honoured
  • 1.We are privileged to welcome you as our speaker this evening.
    1. ما مفتخریم که به شما به‌عنوان سخنگوی امشب‌مان خوشامد بگوییم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان