[اسم]

psychology

/saɪˈkɑləʤi/
غیرقابل شمارش

1 روانشناسی

  • 1. She studied psychology in college.
    1 . او در دانشگاه [کالج] روانشاسی خوانده‌است.
a professor of psychology
استاد روانشناسی
child psychology
روانشناسی کودک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان