[اسم]

radium

/ˈreɪdiəm/
غیرقابل شمارش

1 رادیم (عنصر شیمیایی با نماد Ra)

معادل ها در دیکشنری فارسی: رادیم
  • 1.what is radium's atomic number?
    1. شماره ی اتمی رادیم چیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان