[اسم]

radium

/ˈreɪdiəm/
غیرقابل شمارش

1 رادیم (عنصر شیمیایی با نماد Ra)

  • 1. what is radium's atomic number?
    1 . شماره ی اتمی رادیم چیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان