[اسم]

raiment

/ˈreɪmənt/
غیرقابل شمارش

1 لباس پوشش

مترادف و متضاد clothing dress
  • 1.ladies clothed in raiment bedecked with jewels.
    1. خانم هایی که پوششی تزئین شده با جواهرات به تن داشتند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان