[اسم]

right away

/raɪt əˈweɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بلافاصله فورا

  • 1.You need to be there right away.
    1. باید بلافاصله آنجا باشید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان