[اسم]

salmon

/ˈsæmən/
قابل شمارش
[جمع: salmon]

1 سالمون ماهی آزاد

smoked salmon
سالمون دودی‌شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان